مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران از نصب بیش از 55 هزار کنتور هوشمند بمنظور نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و رضایتمندی مشترکین تا پایان سال جاری خبر داد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo