در قالب اين طرح با نصب مولدهاي خورشيدي سه و پنج كيلوواتي در منازل روستاييان نيازمند و توليد برق با بهره گيري از نور خورشيد زمينه ايجاد درآمد براي حدود 2000 خانوار تحت پوشش كميته امداد در سطح استان خراسان رضوي فراهم مي شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo