تعرفه‌های فعلی برق به گونه ای است که هرمشترکی که برق بیشتری مصرف کند، یارانه بیشتری به او تعلق می‌گیرد؛ این خلاف عدالت است. تعرفه‌های برق را می‌توان با نظامی هوشندانه تعیین کرد تا مصرف بیشتر با یارانه بیشتری همراه نباشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo