معاون هماهنگی و نظارت شمالغرب شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت:نقطه عطف اقتصاد مقاومتی استفاده حداکثری از فرصتها و منابع داخلی،رهایی از تهدیدات و همچنین سیاستگذاری برای اصلاح الگوی مصرف است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo