این نمایشگاه در مساحتی افزون بر 300 مترمربع با حضور 500 شرکت داخلی به عنوان نمونه ای از شرکت‌های توانمند کشور انتخاب و فعالیت ها و عملکرد های خود را در حوزه صنعت انرژی به نمایش گذاشته اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo