نماینده مردم کرمان در مجلس دهم با اشاره به اینکه واقعی کردن قیمت آب و برق در کشور از هدررفت منابع جلوگیری می کند، تصریح کرد: این موضوع باید در دستور قرار گیرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo