نماینده مردم زرند و کوه بنان در مجلس شورای اسلامیگفت: آیا صنعت برق بنگاه تولیدی است و یا خیریه است؟ آیا بنگاه‌های تولیدی است و یا موسسه عمومی؟ هر کدام از این نگاه‌ها بازخورد خود را دارد. وی افزود: دولت و مجلس هر حکم تکلیفی که برای آب و برق می‌آورند باید ردیف آن را ببینند و شفاف کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo