مدیر شرکت برق ناحیه کهگیلویه با بیان اینکه 30 پروژه نیمه تمام در این شهرستان وجود دارد افزود: تکمیل پروژه‌های سال 94،سه میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد. تلاش برای تغییر تعرفه برق با همکاری نماینده شهرستان در مجلس ادامه خواهد داشت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo