متأسفانه یک نفر از خوزستان در وزارت نیرو نیست و این مسئولان از استان اصفهان هستند و همین باعث شده طرح‌های انتقال آبی که منطق علمی ندارند اما به سود این استان هستند، اجرایی شوند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo