با توجه به بهبود اوضاع سیاسی و رفت و آمد کشورها و سرمایه‌گذاران مختلف به کشور از یک سو و نیاز و تمایل ویژه وزارت نیرو برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نیروگاهی کشور خلاصه‌ای از سرمایه‌گذاری خارجی شرکت کپکوی کره‌جنوبی در نیروگاه‌های حرارتی ارائه شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo