رئیس اداره برق زرین دشت گفت: انفجار به دلیل نقص فنی در یکی از ترانسفور ماتورهای ایستگاه برق زرین دشت بوده که با تلاش کارشناسان در حال رفع نقص است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo