معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تأیید افزایش حق انشعاب برق گفت: از 10 روز گذشته دولت برای حمایت از کسب و کار اجازه داد در 6 سال هزینه‌های انشعاب افزایش و به تدریج به قیمت تمام شده برسد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo