حقی فام، مديريت مصرف برق را يكي از وظايف مهم شركتهاي توزيع برق برشمرد و سرمايه گذاري براي توليد هر واحد برق مجازي از طريق برنامه هاي مديريت مصرف را 10 برابر كمتر از هزينه مورد نياز براي ساخت يك واحد نيروگاه ذكر كرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo