عبدالرسول پیشاهنگ گفت: ما طی سال گذشته 950 قطعه را که قبلاً در انحصار کشورهایی مثل آلمان و آمریکا بوده ساخت داخل کرده‌ایم. قیمت تولید برق در جهان بین پنج تا هفت سنت در هر کیلو وات ساعت (و یک تا دو سنت در ایران) است. بیش از ۷۰ درصد تعمیرات توسط بخش خصوصی و ۳۰ درصد توسط بخش دولتی انجام می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo