به گزارش برق نیوزبه نقل از مديريت شبكه برق ايران، اولين روز از اين نشست با حضور معاون
برنامه ريزي شركت، معاونان و مديران مربوطه از شركت هاي برق منطقه اي و با
مروري بر آنچه تاكنون در راستاي هماهنگ سازي مطالعات شبكه انجام شده و
برنامه ها و اقدام هاي آتي آن آغاز شد.

در
ابتداي اين جلسه، مدير برنامه ريزي و مطالعات امنيت شبكه شركت، ضمن بيان
پيشينه اجراي اين طرح و فعاليت هاي صورت گرفته پيرامون آن، از مدعوين خواست
تا با حضور فعال در اين نشست دو روزه، به پيشبرد هر چه بهتر اهداف طرح
جامع مطالعات هماهنگ شبكه ياري رسانند.

در
اين نشست، هماهنگي مدل پايه مطالعات شبكه در سطح صنعت برق، هماهنگي رويه
هاي مطالعات شبكه با نگاه ملي در سطح صنعت برق، ارتقاي دانش فني كارشناسان
مطالعات شبكه، بهبود تصميم سازي در بخش بهره برداري و برنامه ريزي، ارتقاي
بهره وري شبكه در عملكرد صنعت برق، ارتقاي امنيت و پايايي شبكه و استفاده
از تجهيزات پيشرفته و نوين در شبكه به عنوان اهداف طرح مطالعات هماهنگ شبكه
برق كشور مطرح شد.

اجراي اين طرح تاكنون
دستاوردهاي گوناگوني در پي داشته كه از آن جمله مي توان به تشكيل كارگروه
هاي مطالعات جامع مناطق، اعتبار سنجي مدل هاي منطقه اي و مقايسه عملكرد
شبكه در نقطه كار واقعي و رفع مغايرت ها، تشكيل مدل مطالعاتي (دك) جامع
شبكه سراسري انتقال و فوق توزيع، به روز رساني مستمر دك، تهيه تصوير لحظه
اي و مدلسازي نقطه كاري تابستان 92و93و94، مدلسازي طرح هاي آتي شبكه انتقال
و فوق توزيع، مطالعات پيك سال 94 و 95، تهيه تصوير لحظه اي كم باري شبكه
در زمستان 94، تهيه ليسانس نرم افزار و ايجاد دسترسي براي شركت هاي برق
منطقه اي به ليسانس معتبر و ايجاد داده هاي مشترك و آغاز تحويل دسترسي به
شركت هاي برق منطقه اي اشاره كرد.

در ادامه،
كارگروه هاي تخصصي دسته بندي خطوط و حفاظت ديستانس در نشست هاي صبح و بعد
از ظهر، گزارش هاي اقدامات انجام شده خود را ارائه كردند. اولين روز از اين
نشست، با بررسي نظرات و پيشنهاد هاي شركت هاي برق منطقه اي پايان يافت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo