هشتمين كنفرانس ملي نيروگاه هاي برق توسط شركت مديريت توليد برق و با همكاري وزارت نيرو، شركت توانير، شركت برق منطقه اي تهران ، شركت بهره برداري نيروگاه طرشت (دبيرخانه دائمي كنفرانس نيروگاههاي برق) و با همراهي انجمن صنفي نيروگاهها (اصنا) و با مشاركت نيروگاههاي كشور و دانشگاههاي صنعتي ومراكزعلمي وتحقيقاتي و شركتهاي فعال در عرصه توليد برق در روزهاي 27 و 28 بهمن ماه 1394 در پژوهشگاه نيرو برگزار مي شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo