تیم حوادث اداره برق در کنار هفت سین برقی خود که متشکل از ابزار کار آنان بود سال جدید را شروع کردند. سرکابل، سیم، سیم گیر، سیم چین، ساکت کنتور و… از جمله سین های این هفت سین برقی است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo