جهت تعامل با مشتركان همايش سالانه با حضور مديران و مسئولان برق و انرژي صنايع ، مهندس مذكوري مدير بهره برداري و كنترل پست ديسپاچينگ ملي و همراهان و مسئولين برق منطقه اي اصفهان در سالن دكتر حسابي اين شركت برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo