این همایش با هدف آشنایی با مهارت ها و فنون ایمنی و هرچه کمتر نمودن حوادث در حوزه صنعت برق باحضور مهندس بهنود مشاور معاونت هماهنگی توزیع رشت برگزار شد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo