اکبر حسن بگلو در جلسه مشترک شرکت توزیع نیروی برق استان با رئیس و همکاران اتاق اصناف استان، مدیریت مصرف را از مهمترین برنامه وزارت نیرو برای عبور از پیک (اوج) مصرف و جلوگيری از خاموشی های ناخواسته در تابستان دانست .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo