مهندس بهنود، موفقيت شركت برق جنوب در زمينه كاهش تلفات را ماحصل وجود برنامه استراتژيك، درك اهميت موضوع و فعاليت مضاعف مديران و كاركنان اعلام كرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo