سرویس صنعت برق نیوز: هیئت وزیران در جلسه ای که به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، برگزار شد، وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی و نهادها و شرکت‌های دولتی را ملزم کرد ٢٠ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود را از طریق  انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند.
 
بر این اساس با تصویب هیئت دولت و در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی موظفند تا مدت ٢ سال حداقل ٢٠ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند.
 
هیئت دولت در این جلسه همچنین مقرر کرد مبلغ  (٦٢,٥٩٣.٤٠٩) میلیون ریال از بدهی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ناشی از اصل، سود و جرایم تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح‌ها و پروژه ‏های سرمایه‌گذاری مورد تایید سازمان حسابرسی، به بدهی دولت منتقل شود.

رونق بازار تجدیدپذیرها با مصوبه جدید دولت
با آنکه هنوز بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های قابل توجه در بخش تجدیدپذیرها متقاعد نشده است و اتفاقی که بتوان از آن بعنوان انقلابی در این عرصه نام برد رخ نداده است اما مصوبه جدید هیئت دولت باعث می شود تا فعالان بخش تجدیدپذیرها کمی سرخوردگی های ناشی از عدم ثبات قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر یا عدم شفافیت بروکراسی های اداری را کمی فراموش کرده و بیش از پیش به ماندن در عرصه امید داشته باشند.

تامین 20 درصدی برق ساختمان های دولتی از انرژی های تجدیدپذیر از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند در فرهنگ سازی عمومی نقش به سزایی داشته باشد. این تاثیر دوسویه است. در صورتیکه خوب اجرا شود می تواند تاثیرمثبت داشته و مشوقی برای استفاده های عمومی باشد اما که به درستی اجرا نشود می تواند اقبال عمومی به تجدیدپذیرها به ویژه خورشیدی را با چالش مواجه کند.

نکته قابل تامل دیگر در این مصوبه پراکندگی استفاده از این انرژی های پاک است که باعث می شود در همه جای ایران و در ساختمان های دولتی با استفاده از نیروگاه های مقیاس کوچکتر تجدیدپذیر این 20 درصد برق مصرفی را تامین کنند که می تواند برای کسب و کارهای خرد و متوسط در صنعت تجدیدپذیرها بسیار حائز اهمیت باشد.

طبق محاسبات انجام شده، مصرف برق ادارات و مؤسسات دولتي حدودا 8 هزار مگاوات در ساعات پرباری روز است که اگر همین میزان ملاک تامین 20 درصدی آن از بخش تجدیدپذیرها باشد می تواند جهش قابل توجهی در عرصه نصب نیروگاه های تجدیدپذیر باشد.

با این وجود باید نزدیک به 1600 مگاوات برق تجدیدپذیر در 2 سال آتی در کشور نصب شود که حتی اگر نصف این مقدار نیز بخواهد عملیاتی شود به بودجه ای قابل توجه نیاز خواهد داشت که البته می تواند از میزان سوخت صرفه جویی شده و بر اساس قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از محل عوارض 30 ریالی بخشی از آن را تامین کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo