با حکم وزیر علوم،چهار عضو جدید هیات امنایموسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب وبرق منصوب شدند‏. دکترمهدی ایران نژاد ؛مهندس آرش کردی؛ مهندس محمد حاج رسولیها و مهندس حمیدرضا جانباز به عنوان اعضای حقیقی هیات امنای موسسه منصوب شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo