واحد تحقیق و توسعه با بکارگیری ایده های نو در مهندسی جهت افزایش راندمان و بهبود کیفیت محصولات (تابلو برق) و همچنین براساس سیاست های کلان مدیریت محترم عامل شرکت طبرستان تابلو  و مسائل مربوط به ارتباطات برون سازمانی فعالیت بازار یابی فروش و خدمات پس ازفروش را انجام میدهد و به عنوان یکی از پیشگامان  این صنعت ایفای نقش مینماید.