واحد رنگ کاری تابلو برق

پس از اتمام کار در واحد استراکچر ،قطعات وارد واحد رنگ آمیزی میشوند. تمامی مراحل چربيگيري و آبكشي ، فسفاته­ كاري و سيلرزني به صورت كامل و با دقت بسيار زيادي انجام مي­گيرد و به صورت پريوديك كليه مواد شيميايي چربيگيري، فسفاته ­كاري و سيلرزني توسط واحد كنترل كيفي مربوطه نمونه ­برداري و مورد ازمايش قرار مي­گيرد.

پس از خشك شدن قطعات، عملیات رنگ آمیزی به صورت پودري و الكتروستاتيك با ضخامت 80 الی 120 میکرون اجرا گرديده و پس از انتقال به داخل كوره با توجه به شرايط اعلام شده از طرف سازنده رنگ (از نظر دما و زمان پخت) عمليات رنگ­ كاري تكمیل مي­گردد.

رنگ آمیزی به روش الکترواستاتیک

با استفاده از دستگاه پاشش رنگ الکترواستاتیک بتدریج جریان هوا به پودر رنگ که درون محفظه مخصوص قرار گرفته تزریق می گردد.دستگاه، پودر را با یک منبع ولتاژ قوی بار دار کرده و به داخل تفنگ اسپری هدایت می کند . در این روش که مرسوم ترین شیوه کاربرد پوشش ها ی پودری می باشد ، طراحي تفنگ های اسپری فاکتور بسیار مهمی می باشد که اثرات مستقیمی بر روی چگونگی بار دار شدن ذرات ، نشست آنها روی سطح و در نتیجه تشکیل فیلم دارد. مکانیسم و عملکرد تفنگ به این صورت است که ذرات پودر با فشار هوا به نوک لوله تفنگ منتقل شده و از آنجا در اثر اعمال پتانسیل باردار می شوند و با سرعت کمی به روی سطح جسم پاشیده می شوند

چنانچه فشار هوای اعمال شده برای پرتاب ذرات زیاد باشد ، نه تنها پودر از روی سطح جسم جهش می یابد بلکه فرو رفتگی و سائیدگیها ی میکروسکوپی نیز در سطح آنها ایجاد می کند . با این روش مي توان سطوح داخلی اجسام تنگ و باریک مانند داخل لوله ای به قطر یک اینچ را تنها با گذاشتن پیستوله در یک جهت رنگ آمیزی کرد.