واحد کنترل کیفیت و بازرسی

مشخصات آزمایش برنامه ای (ROUTINE TEST SPECIFICATION):

بخش کنترل کیفیت از ابتدا سفارش تابلو تا هنگام خروج تابلو ساخته شده تمام مراحل ساخت اسکلت و بدنه رنگ انتخاب وسایل و تست و نصب آن ها سیم کشی و … را کنترل نموده و در پایان نیز آزمایشات مکانیکی و الکتریکی لازم را با دقت تمام انجام خواهد داد و در صورت مطابقت با استانداردهای ذکر شده و یا مورد درخواست اجازه تحویل داده خواهد شد. در ضمن نماینده یا نمایندگان فنی آن شرکت می توانند از تمام مراحل ساخت بازدید نموده و برای تست نهایی در محل کارخانه از آنان دعوت به عمل خواهد آمد.

علاوه بر تست های الکتریکی و مکانیکی مقدماتی که در هنگام ساخت هر تابلو انجام می گیرد، تست های برنامه ای زیر نیز پس از اتمام کار تابلو انجام می شود.

– تست سیم بندی

– تست عملکرد تجهیزات فشار ضعیف

– تست ولتاژ با فرکانس نامی

– تست دی الکتریک

– اندازه گیری مقاومت الکتریکی

منبع خبر: Tabarestan Tablo