مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت: ظرف دو ماه آینده سیستم انرژی خورشیدی چمدانی برای تامین برق مصرفی 300 خانوار عشایری استان با دریافت 15 درصد هزینه از آنها به گروه هدف واگذار خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo