وجود سیم سوم و سیستم مناسب زمین(ارت) از ضروریات واگذاری انشعاب می باشد. اجرای این شیوه نامه شامل متقاضیانی که قبل از تاریخ اول تیرماه 94 هزینه انشعاب خود را واریز نموده اند، نمی باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo