شرکت‌های ایرانی آماده هستند تا در زمینه بازسازی نیروگاه‌های کشور تونس و همچنین تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و صدور خدمات فنی و مهندسی با این کشور همکاری کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo