علیرضا دائمی ، با بیان این‌که وزارت نیرو برای صادرات برق دستورالعمل‌های معینی دارد، اظهار کرد: لازمه‌ی صادرات برق اخذ مجوز وزارت نیرو است. منفعت صادرات برق در کشورهای مختلف متفاوت است. معنای صادرات برق با کشورهای افغانستان با صادرات برق به کشورهای غربی متفاوت است، منافع ملی حکم می‌کند که صادرات برای کشور منفعت به همراه داشته باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo