وزیر نیرو گفت: در دیدار با وزیر انرژی گرجستان ‌احداث نیروگاه، همکاری مشترک درباره توسعه و بازسازی شبکه برق و بهم پیوستن شبکه برق چهار کشور منطقه، سه توافق حاصل شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo