وزیر نیرو بالاخره به درخواست سندیکای شرکت های تولیدکننده برق و انجمن تولیدکنندگان DG ( برق پراکنده ) پاسخ داد و بهمراه معاونت امور برق و سه تن از مدیران عامل شرکتهای مادر تخصصی در جلسه ای با نمایندگان شرکتهای مذکور به گفتگو نشست. ایشان پس از خیر مقدم اعلام نمود که سندیکای شرکت های تولیدکننده برق را به رسمیت نمی شناسد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo