حمیدچیت چیان با بیان اینکه ;تکمیل مجموع طرح های نیمه تمام در بخش آب و برق کشور به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد;، گفت: اولویت سال ۹۵ وزارت نیرو تکمیل طرح های نیمه تمام است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo