وزیر نیرو گفت: کارهای ساختمانی و نیروگاهی سد انجام شده و انتظار می رود طی ماه های آینده تمام قسمت های سد تکمیل شده و قبل از تابستان سال 96 هر دو نیروگاه وارد مدار شود و برق بیشتری را برای مردم تامین کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo