وزیر نیرو خصوص افزایش قیمت‌ها تاکنون درباره افزایش قیمت برق هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. یمت آب همین دو ماه پیش افزایش یافت بنابراین قطعاً در طول سال جاری افزایش قیمت در بخش آب نخواهیم داشت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo