به گزارش برق نیوز، ایجاد شبکه‌ هوشمند مزایای متعددی همچون کاهش خاموشی، کاهش تلفات شبکه، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از طریق استفاده از منابع مختلف انرژی مانند منابع تجدیدپذیر، DG و …،مدیریت مصرف با استفاده از وسایل اندازه گیری هوشمند، استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود وایجاد امکان ارتباط دوسویه با مصرف‌کنندگان و فروش برق مازاد بر مصرف‌شان به شبکه برق را به‌وجود می آورد.

نبود هوشمند سازی علت توسعه نیافتگی صنعت برق
به‌طور کلی می‌توان گفت که شبکه هوشمند قرار است، ضمن گسترش استفاده از انرژی الکتریکی به عنوان انرژی پاک، امکان استفاده بهره‌ورتر از شبکه و انرژی را فراهم کند در همین راستا وزیر نیرو تاکید مکرری به ارتقا شبکه هوشمند برق دارد و در برخی صحبت‌های خود نیز علت عقب‌ماندگی صنعت برق را در نبود هوشمند سازی می‌داند.

چیت‌چیان هوشمندسازی شبکه های توزیع را عاملی بر کاهش تلفات برق میداند و معتقد است که باید برای جلوگیری از هدرروی برق به سمت هوشمند کردن شبکه های توزیع حرکت کنیم . وی در خصوص راهکارهای این وزارتخانه برای جلوگیری از هدرروی برق به دلیل فرسودگی شبکه های توزیع به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: راهکارهای فنی بسیار متعددی وجود دارد که از جملهآنها می توان به افزایش ظرفیت ترانس ها، انتخاب سطح ولتاژ مناسب و افزایش مقطع سیم هایی که به کار گرفته شده، اشاره کرد. اینها از مواردی است که بتوان با استفاده از این روش ها میزان تلفات را در شبکه کاهش بدهیم.

به‌گفته وزیر‌نیرو، در حال حاضر کاری که انجام می شود، این است که به سمت هوشمند کردن شبکه توزیع برق حرکت می کنیم که این هوشمندسازی کمک موثری خواهد بود برای این که ما تلفات شبکه های توزیع برق را کنترل کنیم.

2 هزار کنتور هوشمند توزیع ونصب شده
بر همین اساس نیز مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران به ایسنا گفت:در حال حاضر بر اساس طرح فهام 2 هزار کنتور هوشمند توزیع ونصب شده است که البته قرار است تعداد آن‌ها را به 66 هزار کنتور برسانیم.

وی با اشاره به کار‌های انجام شده در راستای ارتقا هوشمند‌سازی شبکه،اظهار کرد: امیداوریم تا سال آینده توزیع کنتورهای هوشمند گسترده تر شود و بتوانیم گام‌های موثری را در این عرصه برداریم.

هوشمندسازی نیاز به زمان دارد
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران با بیان‌اینکه در حال حاضر در کشور 30 میلیون مشترک وجود دارد، برای عملیاتی کردن کل طرح هوشمند سازی نیاز به زمان است اما در حال حاضر نیز 50 درصد کار انجام شده است.

به‌طور کلای میتوان با استناد بر ویژگی‌ها و مزایای خوب هوشمندسازی شبکه برق گفت با توجه به اینکه ایران علی‌رغم پتانسیل‌های بالای برقی اما آن‌طور که باید در این عرصه رشد پیدا نکرده است اما با تغییر رویکرد دولت یازدهم به این صنعت می‌توان نسبت به اوضاع این روند امیدوار بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo