قرار بود در پایان سال 1394، میزان تلفات شبکه های برق در استان خوزستان به زیر 10 درصد برسد، اما به دلیل نبودن برنامه ریزی مناسب و استفاده نکردن از نیروهای باتجربه در شرکت توزیع برق خوزستان، این پیش بینی، عملی نشد بطوری که تلفات برق در شبکه های این استان همچنان رقم بالایی را نشان می دهد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo