کمیته حقوقی و قراردادها سندیکای صنعت برق ایران در محل سازمان تامین اجتماعی پیرو مکاتبات و پیگیری‌های صورت گرفته با آن سازمان اقدام به برگزاری نشستی در ارتباط با بررسی و رفع مشکلات بیمه فعالین صنعت برق کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo