تخمين توان خروجي توربين گاز مي تواند يک روش مؤثر براي بهبود قابليت اطمينان، کاهش هزينه‌هاي تعميرات و افزايش بهره‌وري باشد.

در اين مطالعه از يک شبکه عصبي سري زماني براي پيش‌بيني دقيق توان خروجي توربين گاز بر پايه داده‌هاي نمونه برداري شده از توربين گاز براي بهبود شرايط عملکرد سيستم ارائه گرديده است. در اين تحقيق مدل سري زماني در شرايط کاري مختلفي، تحت آزمايش قرار گرفته است.

براي اعتبار سنجي مدل، داده‌هاي واحد1 نيروگاه شيروان به‌عنوان توربين مورد مطالعه انتخاب گرديد. داده‌هاي توربين موردنظر براي آموزش و اعتبار سنجي مدل پيشنهادي مورداستفاده قرارگرفته‌اند. نتايج نشان داد که روش سري زماني پيشنهادي مي‌تواند توان خروجي توربين گاز را با دقت خوبي پيش‌بيني نمايد.

Abstract: Making an Estimate of the output power of the gas turbine can be an effective method to improve reliability of decreasing maintenance costs and increasing productivity. In this study, a time-series neural network has been proposed to predict the exact output power of gas turbine based on gas turbine performance data to improve the performance of gas turbines. Time series model in a variety of working conditions, has been examined. To validate the model, the data of unit 1 in Shirvan power plant was considered to study. Turbine data have been used for the training and validation of the suggested model. The results showed that the proposed method of time-series gas turbine output power can be predicted with good accuracy.

به گزارش برق نیوز، این
مقاله در سی امین کنفرانس بین المللی برق در تاریخ 2 تا4 آذرماه 94 ارائه شده است.
برای دانلود فایل پی دی اف
pdf این
مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید
:

نویسندگان:

1    علي رباني (Ali Rabbany)    شرکت مديريت توليد نيروگاههاي گازي خراسان,
2    محسن رحيم پور داغيان (mohsen rahimpour daghian)    شرکت مديريت توليد نيروگاههاي گازي خراسان,

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo