کمیته هماهنگی اقتصادی دولت پاکستان به ریاست وزیر اقتصاد این کشور، طرح افزایش واردات برق از ایران را تصویب کرد. ایران برای افزایش صادرات برق پاکستان تا سه هزار مگاوات برق نیز اعلام آمادگی کرده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo