مهندس بلبل آبادي مدير عامل شرکت سهامي برق منطقه اي گيلان در گفتگو با رادیو گیلان در برنامه رادیویی گفتگو محور«دریچه» توانمندیها و عملکرد برق گیلان را برشمرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo