معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی مشکل صنعت برق کشور را «کمبود کار و نبود مناقصه به اندازه ظرفیت های کاری این صنعت» برشمرد و بر پایان پرداخت صنعت برق برای هدفمندی یارانه ها از آغاز سال 1395 تاکید کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo