رئيس اداره برق شهرستان ريگان در همايش مديريت مصرف برق ريگان گفت : كشاورزان پارسال در راستاي اجراي طرح خاموشي موتور پمپهاي كشاورزي به جز بخشودگي قبوض برق، پاداش 111ميليون توماني دريافت كردند .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo