وزیر نیرو گفت: مکانیزم‌هایی پیش‌بینی شده است تا پرداخت مطالبات بخش خصوصی کاهش یابد می‌توان امیدوار بود که در سال آینده رونق اقتصادی در حوزه صنعت آب و برق را ببینیم. سرجمع با تدابیر اتخاذ شده به زودی 13 هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش خصوصی پرداخت خواهیم کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo