با اجرای این طرح که از محل قرارداد اصلاح و بهینه سازی انجام شد، فولباری فیدر کلوده که عمده بارهای دیماندی چاه های آب کشاورزی و شالیکوبی های امور محمودآباد را تأمین می نماید رفع شده و حداقل 120 آمپر بار از روی این فیدر در پیک برداشته خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo