با توجه به اينكه اكثر مشتركين این منطقه كشاورزي و روستايي هستند، با وارد مدار شدن ايستگاه 63 كيلوولت اسد آباد 2 كمبود ولتاژ رفع و قابليت اطمينان شبكه فوق توزيع منطقه افزايش مي‌يابد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo