درمراسم اختتاميه گراميداشت هفته پژوهش و فناوري و با حضور استاندار، روساي دستگاه هاي اجرايي، دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و ديگر مسوولان، پژوهشگران برتر دستگاه هاي اجرايي استان درشركت برق منطقه اي خوزستان شناخته شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo