عملیات اجرائی پروژه پست 63/20 کیلوولت توحيد گلسار رشت که از تاریخ 94/11/7 شروع شده است، طبق برنامه ریزی های انجام یافته در تاریخ 96/3/30 به بهره برداری خواهد رسید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo