جلسه شورای راهبردی پیمانکاران سندیکا متشکل از روسای کمیته‌های پیمانکاران خطوط، پست‌های فشار قوی، توزیع، تولید پراکنده و سازندگان تجهیزات و پیمانکاران نیروگاهی برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo