کارشناس مرکز مطالعات راهبردی انرژی دانشگاه تهران با بیان اینکه ;افزایش صادرات برق یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد مقاومتی است;، پیشنهاد کرد که دولت به جای طلب بخش غیردولتی از وزارت نیرو به این بخش گاز بدهد تا این بخش گاز را به برق تبدیل و صادر کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo